Shockwave

Schokgolven kent u al, denk maar aan wat er gebeurt als een vliegtuig door de geluidsbarrière gaat. De geluidsgolf die daarbij ontstaat wordt door de lucht voorgeleid en laat van afstand uw vensters trillen. De shockwaves die wij gebruiken worden opgewekt in een behandelkop (applicator) en gericht afgegeven. Het zijn zeer kortdurende geluidpulsen met relatief veel energie. Door de behandelkop met een tussenstof (gel) op de huid te plaatsen wordt de geluidsenergie in het lichaam overgedragen en uiteindelijk aan de te behandelen plaats afgegeven.
 
Is shockwave iets nieuws?
Al sinds het begin van de 80-er jaren wordt shockwave met groot succes gebruikt om nierstenen te vergruizen.
Eind jaren 80 zijn de eerste ervaringen met het behandelen van spieren, pezen en gewrichten opgedaan en het blijkt dat shockwave een succesvolle aanvulling op fysio-,oefen- of podotherapie kan zijn.
 
Hoe werkt shockwave?
Onder invloed van de energie van de shockwaves reageert het lichaam met het vrij maken van verschillende herstel stimulerende stoffen. Sommige stoffen bootsen een milde ontstekingsreactie na waardoor er pijndemping en een verbetering van de voedingstoestand optreedt. Andere stoffen stimuleren het herstel van het weefsel.
 
Wanneer kan shockwave helpen?
Klachten waarbij Shockwave therapie over het algemeen zeer effectief is:
Chronische elleboogpijn (tennis- of golferselleboog)
Pijn net onder de knieschijf
Chronische pijn aan de achillespees (achillodynie)
Hielpijn (hielspoor)
Chronische pijn aan de schouder (met of zonder kalkvorming)
Andere vormen van tendinitis
Shin splint of compartiments syndroom

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat afhankelijk van het soort en de ernst van de klacht in 50% tot 85% van de gevallen goede tot zeer goede resultaten worden bereikt.  Wanneer na 3 behandelingen geen verbetering van de klacht ontstaat moet heroverwogen worden of shockwave voor u een geschikte aanvulling op de behandeling is. In de meeste gevallen ligt het aantal benodigde behandelingen tussen de 5 en 8.
 
 
Is de behandeling pijnlijk?
Er wordt veel energie afgegeven op een plaats die vaak al verhoogd gevoelig is. Hierdoor zal in veel gevallen wel enige pijn optreden. De therapeut zal hierbij uw tolerantiegrens niet overschrijden.
 
Zijn er bijwerkingen?
Shockwave is vrijwel zonder risico’s. Het kan voorkomen dat er plaatselijke blauwe plekken of hele kleine punt bloedinkjes optreden. Daarnaast kan het zijn dat gedurende een korte periode een verhoogde gevoeligheid in het behandelde gebied optreedt. De therapeut zal dan ook altijd informeren of uw bloedstolling normaal plaats vindt en of op de plaats van de behandeling uw gevoel in orde is.
 
Hoe ziet de behandeling er uit?
De therapeut zal aan de hand van een vraaggesprek, lichamelijk onderzoek en echo onderzoek besluiten of shockwave een geschikte aanvulling op uw therapie kan zijn. Daarna wordt de plaats waar behandeld gaat worden gelokaliseerd en vindt een proefbehandeling plaats.
Om te zorgen dat er geen energie verloren gaat wordt er een gel gebruikt tussen de huid en de applicator. Om het weefsel te laten wennen zal er eerst een shockwave met weinig energie gegeven worden. Daarna volgt de behandeling met 2000 – 3000 shockwaves. Gedurende de gehele behandeling zal de therapeut  u vragen om aan te geven wanneer de behandeling te hevige pijn oproept. De intensiteit zal dan worden aangepast. De behandeling met shockwave duurt tussen de 6 tot 10 minuten.
 
Wat zijn de kosten?
De behandeling met shockwave maakt onderdeel uit van de reguliere behandeling fysiotherapie. Als u aanvullend verzekerd bent zal deze behandeling in  de meeste gevallen vergoed worden door uw zorgverzekeraar, raadpleeg hiervoor het dekkingsoverzicht van uw zorgverzekeraar.