Orthopedie en traumatologie

Behandeling na een operatie
Na behandeling door de orthopedisch- of ongevalschirurg, hebben de beschadigde weefsels in uw lichaam tijd nodig om te herstellen. Om dit herstel zo goed mogelijk te laten verlopen is begeleiding van een fysiotherapeut wenselijk. De fysiotherapeut heeft kennis van de verschillende herstelstadia en zal in overleg met de chirurg de behandeling afstemmen op de belastbaarheid van het herstellende weefsel. De behandeling is erop gericht dat u weer zo snel mogelijk goed kunt functioneren in het dagelijks leven, uw werk, hobby’s en sport.

Bakker en Bouter is uw specialist
Door deelname aan de traumanetwerken van het Erasmus Medisch Centrum en het Maasstad Ziekenhuis,  en het netwerk Orthopedie van het Maasstad Ziekenhuis bestaat binnen onze praktijk specifieke kennis over de chirurgische behandeling, het verloop van uw herstel en de rol die poliklinische revalidatie daarin kan vervullen.

Naast behandelen van symptomen als pijn, zwelling, bewegingsbeperking etc. zal tijdens de behandeling uitvoerig aandacht worden besteed aan:

  • Het zo snel mogelijk toewerken naar functioneel herstel.
  • Hulp/begeleiden bij het besluit om weer te komen tot werkhervatting en het opbouwen van sport- of andere activiteiten.

 

Netwerk Orthopedie Fysiotherapie Maasstad

Traumanetwerk Maasstad