Kwaliteit

Fysio Prestatie Monitor voor onze kwaliteitsmeting
Zoals u steeds vaker zal merken leven wij meer en meer in een maatschappij waar enquêtes
gehouden worden om de tevredenheid van klanten te meten. Binnen de fysiotherapie maken
wij gebruik van de Fysio Prestatie Monitor. Ook wij zijn erg geïnteresseerd in uw tevredenheid
en daarom sturen wij na een bepaalde periode van behandelen of na het afsluiten van uw
behandeling een vragenformulier via qualizorg.

Hieronder vindt u de actuele resultaten van de Fysio prestatie monitor over de laatste 12 maanden.

Bij Bakker en Bouter fysiotherapie staat kwaliteit hoog in de vaandel. De kwaliteit realiseren wij door middel van:

  • Het participeren in verschillende netwerken (oa claudicationet, traumanetwerken van het
    Erasmus Medisch Centrum en het Maasstad Ziekenhuis, en het netwerk Orthopedie van het
    Maasstad Ziekenhuis);
  • Het blijvend volgen van cursussen en opleidingen door de therapeuten;
  • Bij-, en nascholing van de therapeuten;
  • Een transparante samenwerking en werkwijze binnen de praktijk en artsen in de regio;
  • Intervisie onder de therapeuten.

BIG en CKR
Al onze medewerkers zijn BIG-geregistreerd en zijn aangesloten bij Keurmerk Fysiotherapie

 
 

 
Specialistenverenigingen waarbij wij zijn aangesloten

Verder staan wij graag open voor uw verbeterpunten zodat wij constant kunnen blijven werken
aan onze kwaliteit. U kunt hiervoor gebruik maken van ons klantreactie formulier op de tafel in de
wachtruimte.
We horen het ook graag als u ons positief wil berichten.