Kinderfysiotherapie

Een kinderfysiotherapeut is de paramedische deskundige bij uitstek op het gebied van de normale en afwijkende lichamelijke en (senso)motorische ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 16 jaar.

 

Veel behandelde klachten:

Zuigelingen

·              motorische ontwikkelingsachterstand

·              asymmetrische houding (o.a. “scheef hoofd”)

·              billenschuivers

·              plexus brachialis letsel (opgeslagen armpje) t.g.v. de bevalling

·              slappe of juist zich overstrekkende zuigeling

·              orthopedische of neurologische afwijking

·              syndroom van Down

Peuters:          

·              motorische ontwikkelingsachterstand

·              bewegingsangst

·              afwijkend looppatroon

·              mentale retardatie

·              orthopedische of neurologische afwijking

·              ademhalingsproblemen

·              hyperactiviteit en/of veel vallen

Schoolgaande kinderen­:

·         houdings- en bewegingsproblemen

·         houterige, onhandige motoriek

·         hyperactiviteit, ADHD, PDD-NOS, aan autisme gerelateerde aandoeningen

·         aandacht en concentratieproblemen

·         overmatige faalangst of bewegings angst

·         schrijfproblemen

·         ademhalingsproblemen

·         orthopedische of neurologische afwijking

Motorische ontwikkeling

Bij sommige kinderen is er sprake van een vertraagde of afwijkende motorische ontwikkeling. Dit kan het gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel of aan het houdings- en bewegingsapparaat.

Onderzoek en observatie

Omdat bij elke leeftijd bepaalde vaardigheden horen, is door middel van onderzoek en observatie vast te stellen of de ontwikkeling van het kind vertraagd is. Daarnaast zal informatie verkregen worden in het overleg met ouders/verzorgers en kind. Indien nodig zal overleg worden gevoerd met verwijzend arts, de leerkracht en/of andere direct betrokkenen.

De behandeling

De behandeling zal erop gericht zijn de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. De oefen-/bewegingstherapie is daarom aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind. Uitgaande van de hulpvraag van ouders en kind wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving met aan het kind aangepaste instructies en dosering. Hierbij staan functionele aspecten op de voorgrond. Afhankelijk van de problematiek kan gebruik worden gemaakt van verschillende behandelmethoden: o.a. de neurologisch gerichte en de (senso)motorisch gerichte behandelmethode.

Advies en voorlichting aan ouders/verzorgers en andere direct betrokkenen maakt altijd deel uit van het behandelplan.