Huisregels

Graag willen wij u kennis laten nemen van onderstaande praktijkregels. We hopen u hiermee te informeren over de gang van zaken binnen onze praktijk.

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Een niet tijdig afgebelde of niet nagekomen afspraak wordt bij u in rekening gebracht. Deze mag namelijk niet bij uw zorgverzekering gedeclareerd worden.

Het wijzigen of annuleren van afspraken kan niet via e-mail, maar uitsluitend telefonisch.

In verband met de hygiëne wordt u verzocht de behandelruimten niet met schoeisel te betreden.  Voor het uit en aantrekken van uw schoenen kunt u gebruik maken van de stoelen in de wachtruimte.  U kunt uw schoenen neerzetten in de garderobe of naast de deur van de behandelruimte.

De praktijk verzorgt lakens op de behandelbanken, deze worden dagelijks of desgewenst eerder verschoond. Indien u dit wenst kunt u een eigen badlaken meebrengen.

Uw fysiotherapeut legt de afspraken vast op het afsprakenkaartje. Om misverstanden te voorkomen wordt u verzocht dit kaartje altijd mee te nemen. Kaartjes zijn verkrijgbaar bij de receptie.

Wij werken zoveel mogelijk op tijd. Als u 10 minuten na het afgesproken tijdstip nog niet aan de beurt bent, benader dan een medewerker om te controleren of de afspraak klopt.

De praktijk is geopend van maandag tot vrijdag van 7.00 uur tot 18.00 uur. Op woensdag en donderdag is de praktijk ook ‘s avonds geopend van 18.00 uur tot 21.00 uur.

Tijdens de openstelling zijn wij uiteraard telefonisch bereikbaar: 0180-421654. Wij verzoeken u echter, zo mogelijk tussen 8.30 en 12.30 uur  of 13.30 en 16.00 uur te bellen voor het maken of wijzigen van uw afspraak. De administratief medewerker zal u hierbij helpen. Buiten de openingstijden staat een antwoordapparaat ingeschakeld, waarop u een boodschap kunt inspreken.

Voor vragen of opmerkingen kunt u ons 24 uur per dag bereiken via info@bakkerbouterfysio.nl of via www.bakkerbouterfysio.nl.

Om uw privacy tijdens de behandeling te waarborgen, kan uw fysiotherapeut met een ‘niet storen’-bordje naast de deur aangeven, dat er tijdens uw behandeling niet gestoord mag worden. Als u zich liever ongestoord uit- en aankleedt, dan zal uw fysiotherapeut de behandelruimte verlaten.

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, allerlei medische en administratieve gegevens bij. Hierbij wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht genomen. Tevens is uw fysiotherapeut gehouden aan zijn/haar beroepsgeheim. U heeft het recht uw gegevens in te zien.

Wij verzoeken u voor de behandeling geen parfum, eau de toilette of geparfumeerde bodymilk te gebruiken. Dit omdat de geur moeilijk van onze handen te verwijderen is en hinderlijk kan zijn voor mensen met een allergie.

Door de grote verscheidenheid aan verzekeringen is het voor ons onmogelijk te bepalen hoeveel behandelingen u door uw verzekering vergoed krijgt. U wordt verzocht uw actuele verzekeringsgegevens door te geven aan de fysiotherapeut en zelf na te gaan hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. (Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden en neem bij twijfel contact op met uw zorgverzekeraar)

De praktijk heeft contractafspraken met diverse zorgverzekeraars, een overzicht hiervan vindt u in de wachtkamer. Voor behandelingen die u zelf bekostigt of declareert bij een niet gecontracteerde zorgverzekeraar hanteren wij de tarieven zoals u die aantreft op de tarievenlijst in de wachtkamer. Op alle betalingen zijn de betalingsvoorwaarden van toepassing. Deze kunt u inzien in de wachtkamer.

De modelregeling “fysiotherapeut-patiënt” is het uitgangspunt voor de samenwerking tussen u en onze medewerkers. U kunt deze regeling inzien in de wachtkamer.

Indien u een klacht heeft over uw behandeling of de bejegening door uw fysiotherapeut, dan kunt u dat altijd eerst met hem of haar bespreken. Als dit geen bevredigende oplossing oplevert of u spreekt liever met iemand anders, zoek dan contact met de praktijkhouder. De praktijk is aangesloten bij een externe klachtencommissie. Informatie hierover vindt u in de folder `klachten over de behandeling door uw fysiotherapeut?’ in de wachtkamer. Indien u dat wenst, kunt u bij het indienen van een klacht ondersteuning en advies vragen van de patiëntenorganisatie NP/CF.

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor diefstal of zoekraken van uw eigendommen.

U kunt met eventuele vragen altijd één van de aanwezige medewerkers aanspreken.