Directe Toegang Fysiotherapie

Wat betekent dat voor u?

Wanneer u door onze fysiotherapeuten behandeld wilt worden, heeft u géén verwijsbrief nodig van de huisarts. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer. Dat is wat bedoeld wordt met directe toegankelijkheid. Fysiotherapie is direct toegankelijk.

Dat heeft voordelen

  • U komt ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht,
  • U kunt ‘direct’ beginnen met werken aan uw herstel.

De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

Wanneer u besluit rechtstreeks naar uw fysiotherapeut te gaan, dan voeren wij eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat wij eerst vaststellen of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan sturen wij u bijvoorbeeld door naar de huisarts.

Wanneer u wel behandeld kan worden door de fysiotherapeut, dan gaan wij in overleg met u aan de slag. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt.

Fysiotherapie en het nieuwe zorgstelsel

Hoe goed bent u verzekerd voor fysiotherapie? Jaarlijks gaan 2,5 miljoen mensen naar de fysiotherapeut. Zorg dat ook u goed verzekerd bent voor fysiotherapie.

  • Fysiotherapie in de basisverzekering

De basisverzekering is een verplichte zorgverzekering voor iedere Nederlander. De inhoud van dit pakket is wettelijk vastgelegd. Fysiotherapie wordt soms vergoed vanuit de basisverzekering:

Bij bepaalde aandoeningen, waarvoor veel fysiotherapeutische behandeling nodig is, kunnen volwassenen ná de twaalfde behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. De lijst met deze aandoeningen vindt u onder andere op www.fysiotherapie.nl

Bij kinderen, tot 18 jaar, met deze aandoeningen worden alle behandelingen uit de basisverzekering vergoed. Kinderen met andere aandoeningen krijgen maximaal twee maal negen behandelingen per aandoening vergoed als dat medisch noodzakelijk is.

De eerste negen behandelingen fysiotherapie in verband met urine-incontinentie worden vergoed uit de basisverzekering. Het gaat hier om bekkenbodemtraining door een bekkenfysiotherapeut.

  • Fysiotherapie in de aanvullende verzekering

Het is dus mogelijk dat u fysiotherapie nodig hebt voor een aandoening die helemaal niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering. We raden iedereen dan ook aan om een passende aanvullende verzekering af te sluiten waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen.

Wees zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Zo geldt er soms een maximum aantal behandelingen, een maximumbedrag of zijn er andere beperkingen.

Bekijk hoe de vergoeding van fysiotherapie in de polissen van de verschillende zorgverzekeraars is opgenomen of informeer bij uw zorgverzekeraar hoe fysiotherapie wordt vergoed. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt fysiotherapie 100%.

Voor meer informatie over vergoeding van fysiotherapie door de diverse zorgverzekeraars zie: www.fysiotherapie.nl