Corona herstelzorg

Wie na Corona klachten houdt kan voor revalidatie terecht bij gespecialiseerde fysiotherapeuten.

Inmiddels blijkt dat zeker 20 % van de mensen die Corona hebben doorgemaakt milde tot ernstige klachten overhoudt. Veel voorkomende klachten zijn vermoeidheid, concentratieproblemen, hoofdpijn, spierpijn, rugpijn en benauwdheid. De klachten zijn niet voor iedereen hetzelfde maar verschillen sterk per individu. Dit maakt de begeleiding van deze patiëntengroep tot maatwerk.

Per patiënt wordt bekeken waar zijn of haar problemen liggen en zal een behandeltraject gestart worden.

De nadruk van de therapie ligt op het weer leren belasten van het lichaam om tot een zo optimaal mogelijk resultaat te komen binnen een zo kort mogelijke periode. Het is belangrijk dat patiënten zich niet overbelasten, maar hun belastbaarheid geleidelijk opbouwen.

Gelukkig zijn niet alleen de zorgmedewerkers overtuigd van het belang van een goed zorgtraject. Zorgverzekeraars vergoeden de behandeling van Covid19 patiënten vanuit het basispakket. Hierdoor kan iedereen die Corona heeft doorgemaakt, aanspraak maken op deze vorm van zorg. (Eventueel ongebruikt eigen risico wordt wel in rekening gebracht)

Onze therapeuten trainen al jaren patiënten met COPD en zijn inmiddels opgeleid om Covid-19 patiënten te begeleiden. Via het COVID-netwerk van Chronisch Zorgnet zijn zij op de hoogte van de laatste inzichten en ontwikkelingen.